Авторски права

Материалите в сайта WWW.TOURBG.EU са авторски и са защитени от Закона за авторското право и Наказателния кодекс на Република България.

Те не могат да бъдат копирани или използвани фрагменти от тях в други електронни издания, вестници или списания с комерсиална цел.

Текстовете в сайта WWW.TOURBG.EU могат да бъдат използвани в сайтове с некомерсиална цел, като например блогове, но само при изричното споменаване на сайта WWW.TOURBG.EU.

Задължително условие за това е материалите да не се обработват, редактират или да се променя съдържанието им.

Share
Scroll Up